Translate

söndag 4 september 2016

I skuggan av förtalet

Var och lyssnade på ett mål i veckan hos Tingsrätten i Stockholm, i egenskap av åhörare, som behandlade ärendet grovt förtal på Internet, där det så ovanligt var Justitiekanslern som väckt åtal. Något där många andra i liknande situation inte fått lika stor lyftkraft, eftersom det i gemen med ett par få undantag kräver att den som utsätts, får väcka enskilt åtal och därmed själv bekosta eventuella kostnader. I publiken satt även Mårten Schultz, professor i svensk civilrätt som skrivit mycket om förtal.

Målet avkunnades i torsdags och jag fick besked från Tingsrätten i fredags att det blev en frikännande dom och att den ännu inte fanns i skriftlig form, så jag avvaktar att kommentera fallet, före jag läst igenom domen.

Har för tillfället annars arbete som måste avslutas, då många vaknat upp efter sina lediga semesterveckor, så jag hinner inte skriva mycket. Grovt förtal tycks annars vara något som stegrat på Internet och mer och mer tyvärr ses som något riskfritt förekommande och tillåtande.

Media skriver ofta att kränkningar och förtal sker av ungdomar på nätet, där problemet egentligen inte borde lyftas, utan från dem som bör agera förebilder för yngre, vilka istället själva sprider runt skvaller och skapar så kallad offentlig "Online shaming" mot enskilda individer i syfte att peka ut någon som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Orsaken för att den/de fullvuxna, myndiga sysslar med detta kan ofta vara politiska och ibland rent psykiskt instabila grunder. Någon/några mår dåligt i sin egen livssituation och projicerar ut det på andra människor i samhället, som individen ser som ansvarig eller avundas och därmed vill trycka ner eller rent av förinta.

Internet möjliggör för individer som annars sitter sysslolösa att hänga ut personlig data, foton, adresser, skvallra, sprida lögner och tala nedlåtande om människor via skrift, som leder till sökträffar för dem som letar information om personer inför arbeten, projekt och sociala situationer i livet.

När människor under ett långt liv, både arbetat hårt, studerat flitigt, betalat för sig och andra, samt fortfarande gör, utsätts för smutskastande orättvis olöslig förtalsfull nät-graffiti, som fullständigt smutsar ner en individs personliga äkta fasad, som denna under många år förtjänstfullt byggt upp och förtjänat, så skapas givetvis en ilsken vanmakt av den situation, som någon/några fullständigt respektlöst förkastar.

Allt helvete som människor dock stöter på i livet försöker jag personligen se som lärdomar, på olika sätt och den ilskna energi som kan komma från dessa händelser ska man försöka omvandla till något kreativt och inte sjunka ner till samma låga nivå, som från den utomstående som skapat händelsen.

  • Den första fasen är förutom den ilska som skapas, att vi vill försvara oss och rädda vårt anseende och vår person.
  • I den andra fasen som kommer blir utmaningen att försöka styra om ilskan bort från det/den/dem som skapat det hela till goda och kreativa projekt, vilket vänder det mörka till något gott. 
Annars frågar sig säkert alla initialt som utsätts för förtal av okända människor på nätet, troligen utan att får något svar varför, liksom gruppen Stretch när de spelar låten, Why Did You Do It.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar