Translate

fredag 22 maj 2015

Sansculotter - dåtidens jämställdister

Sansculotter

Igår skrev skrev jag en ny tenta. Blev förvånad att jag kunde svara på alla frågor, eftersom jag inte hann läsa klart litteraturen, trots all asocial läsning och korvstoppning av texter några dagar före. Möjligen har jag missat något. Kan bli en aning stressigt ibland, att både jobba och plugga  samtidigt.


Från det ena till det andra så är det intressant med historia och trots att människan gör framsteg, så tycks ändå en del misstag upprepas. Samtidigt som många goda saker finputsats. Första gången något skrevs om de mänskliga rättigheterna var redan år 1215 i dokumentet Magna Charta, där olaga frihetsberövande omtalas. I det fick bland annat den engelska högadeln  skydd mot den framväxande kungamakten och rätten att avsätta en kung som bröt mot bestämmelserna.  Några århundraden senare i samband med franska revolutionen 1789 fastslogs fler mänskliga rättigheter av den franska Nationalförsamlingen, som inspirerats av den amerikanska oavhängighetsförklaringen. I den fastslogs att,

"Människor föds och förblir lika i rättigheter". Likaså deklarerades yttrandefrihet och religionsfrihet, likhet inför lagen, lika beskattning och lika rätt för alla att ta del i landets styrelse. Slutligen kom Förenta Nationerna, FN som grundades 1945, att ta upp idéerna kring de mänskliga rättigheterna efter andra världskriget och folkmorden på judar, romer, homosexuella, kvinnor, män och barn.

Den franska revolutionen blev sedermera mycket radikaliserad. Alla kvinnor och män mördades, som misstänktes vara motståndare till revolutionen. Även Kung Ludvig den XVI och senare drottning Marie Antoinette mördades fyra år efter att revolutionen startats 1793. Ett skräckvälde uppkom vid tiden och Sansculotterna var en mycket aktiv grupp. Denna grupp var kända för sina radikala jämlikhetsideal och använde tilltalsnamnet "medborgare" till alla. Perioden mellan 1793-1794 blev känd som "skräckväldet"

En av de stridande,  Maximilien de Robespierre kallad den "omutlige" slogs för demokratiska jämlikhetsideal. Han var beredd att ta till vilka medel som helst. Han allierade sig därför med Sansculotterna och grep makten i nationalkonventet på ett kuppartat sätt. Alla både verkligt och inbillade motståndare till revolutionen ställdes inför särskilda revolutionsdomstolar. De anklagade tilläts varken kalla vittnen, eller använda försvarsadvokater. Tiotusentals föll under giljotinen.

Idag faller inte så många under giljotinen, dock förekommer påtagliga försök till karaktärsmord på många människor på Internet, av radikala människor för att de drabbade, av den breda massan, ska ges ett sänkt anseende, vilket faller under området förtal och ärekränkning. Ärekränkning och förtal är ett område som fler och fler människor troligen kan komma att drabbas av via nätet, eftersom lagen idag signalerar, att det inte ska gå under allmänt åtal. Det är dock något som högst sannolikt kommer ändras.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar