Translate

torsdag 10 september 2015

Politik i ett rättssystem är fel


Många inlämningsuppgifter, rättsfall, lagar, seminarium och föreläsningar utan egentlig tid att hinna läsa in sig. En liten nackdel om du ska jobba samtidigt. Om dygnet haft 12 timmar mer hade det varit välkommet. Igår eftermiddag berättade vår föreläsare under ett seminarium, om en middag kvällen före med jurister, där diskussionen hade blivit ganska stormig av oeniga röster.

Det hade vad jag förstått handlat om huruvida politiken får styra över lagarna, om det berör moral eller uppfattad rättvisa. Han menade, att politiken aldrig kan stå över samhällets rättsordning, för då får vi ett land som Ryssland.

Vår föreläsare exemplifierade hur veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala hade diskriminerat en grupp kvinnor som hade högsta betyg för att gynna en grupp män  med sämre betyg. Männen hade endast kommit in baserat på sitt kön.

SLU har Sveriges enda veterinärutbildning. Det krävs högsta betyg eller omdöme för att komma i fråga för antagning. SLU bestämde med stöd av högskoleförordningen, att när två eller flera som hade lika meritvärde skulle skiljekriteriet, "underrepresenterat kön" tillämpas.

I det här fallet var kvinnor överrepresenterade på veterinärskolan och fick därför stiga åt sidan. Under åren 2006 och 2007 blev resultatet att samtliga platser antagna blev män. Urvalet skedde dock genom en typ av lottning, som medförde att kvinnorna missgynnades. Andelen manliga sökande till veterinärprogrammet åren 2006 och 2007 var cirka 15 procent. Mannen gavs därför 85 procents chans att vinna lottningen mot kvinnan. Den som fick platsen ströks från listan och förfarandet upprepades tills alla utbildningsplatser var tillsatta.

Käranden - de kvinnliga gruppmedlemmarna med högsta omdöme som inte blev antagna utan slutade på reservplats väckte talan mot svaranden - Staten och justitiekanslern. Mål nummer: T-3552-09

Tingsrätten i Uppsala gjorde år 2009 följande bedömning:

"Förfarandet har haft mycket liten inverkan på jämställdheten såväl inom utbildningen som på arbetsmarknaden och har utgjort en avsevärt ingripande åtgärd mot de diskriminerade personerna. Under dessa förhållanden kan den i målet aktuella diskrimineringen inte anses utgöra sådan positiv särbehandling som är tillåten enligt artikel 141.4 i EG-fördraget och artikel 2.8 i likabehandlingsdirektivet. Den har därmed stått i strid med diskrimineringsförbudet i 7 § likabehandlingslagen."

De diskriminerade kvinnorna gavs 35 000 kronor vardera. Sveriges Lantbruksuniversitet ska trots skadeståndet ändå sagt sig fortsätta sin icke positiva särbehandling kommande år och var beredda att betala skadestånd om det skulle dömas igen. Vår föreläsare menade att regeringen borde gått in och bytt ut styrelsen eller skolan, när de bryter mot lagen, för annars får vi ett samhälle där politiken tar över lagarna och ett samhälle i kaos, om tillräckligt många tycker olika. Han kan nog ha en poäng där.

Sedan årsskiftet har vi fått en ny diskrimineringslag som kan straffa skolorna om de diskriminerar handikappade eller elever med särskilda behov. Det ska redan vara 500 anmälningar mot skolor för brister i särskilt stöd. Det är en annan typ av olika behandling, dock en diskriminering. I det här fallet handlar det även om hur resursfördelning till skolorna ser ut. Kan tänka mig att det kan vara svårt att alltid få fram speciallärare och specialundervisning utan tillräckligt många lärare eller specialutbildade sådana.
25 kommentarer:

 1. Det där fallet drevs väl med visst välbehag av den stiftelse som kallar sig Centrum för rättvisa. De kvinnliga
  studenterna hade knappast vågat ta de ekonomiska riskerna på egen hand ...

  SvaraRadera
 2. Ovan fall har jämförts med ett liknande fall där 10 % av de sökande till ett juris kandidatprogram öronmärkts åt utländska studenter med bägge föräldrarna utlandsfödda, trots att dessa sökande hade lägre betyg än övriga sökande som hade bättre meriter, fick de en plats på programmet.
  Det bedömdes som inte som positiv särbehandling när meriterna var olika.

  Staten fick därmed betala ut skadestånd till två studenter med bättre meriter utan utlandsfödda föräldrar, som inte hade blivit antagna.

  Det var regeringen år 1999 som beslutade att skolorna skulle öka mångfalden. Jag kan tycka att det är ganska banalt, för de är ändå meriterna och dina färdigheter som du kommer någonvart med ute i samhället och inte din hudfärg. Jag menar att många gånger har utlandsfödda redan ett starkt driv att visa sina förmågor och ofta lyckas bättre än svenskar, t ex med företagande och arbete.

  Jag hittar ingen källa om de var "Centrum för Rättvisa" som drev studenternas fall, men vad är din poäng? Menar du att eftersom de var studenter, så skulle de inte funnits t ex föräldrar som kunde ge backup, eller ett eget go att våga göra en prövning för att de var kvinnor, eller vad menar du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rättsfallet jag nämner i kommentaren som användes som referensfall var T 400-06.

   Radera
  2. Du får leta bättre om du inte hittar det s k "Centrum för rättvisa". Deras hemsida t ex.

   Jag ogillar den typen av pretentiösa benämningar, ungefär som när LIZA MARKLUND
   säger sig ha genomfört en kamp för det goda. Likaså tycker jag att Skattebetalarnas
   förening dribblar bort korten, eftersom de verkligen bara företräder en begränsad grupp.

   Gunnar Strömmer (CFR) är alltså gammal MUFordförande, om än inte aktiv nu och
   det är klart att ränderna sitter i. Thomas Gur skriver kolumner på SvD och det är väl
   de mest kända namnen.

   http://centrumforrattvisa.se/aganderatt-avslutade-fall/seger-for-boende-efter-fem-ars-kamp/

   Ovanstående är också ett känt fall där bostäder såldes till minimala priser, typ under 10.000
   kr/m2 i en närförort.

   Radera
  3. Tack för input.

   Du menar den pretentiösa benämningen av att "öka mångfalden"? Jag kan likaså ha svårt för politiska floskler och även en del människors medlidande med vissa, när syftet egentligen möjligen omedvetet är att själva få känna sig goda och/eller framstå som godare än andra. Medlidande kan ibland rymma viss falskhet eller en inre egoism som troligen inte alla uppmärksammar alla gånger. Till exempel att ge pengar till tiggare som inte utför någon motprestation cementerar mer deras miserabla situation än att de ger någon långvarig positiv effekt, samtidigt som givaren ges en inre tillfredsställelse av att varit tillfälligt generös.

   När det gäller "centrum för rättvisa" och t ex fallet med SLU så anser jag att de istället stod över politiken när de företrädde de diskriminerade eleverna. De som felat var istället SLU som tog egna politiska beslut som stod över lagen.

   Har inte satt mig in i fallet med bostäderna, mer än läst artikeln på deras CFR:s webbsida. Jag kan tycka att det var ett bra initiativ av kvinnan i Östberga. Däremot kanske det kan ifrågasättas varför priserna fick vara så låga på kommunalt ägda bostäder. Om det du säger stämmer. I innerstad ligger priset på 80 000 kr /kvm

   Radera
  4. http://www.dn.se/ledare/signerat/sveket-mot-ostberga/

   Själv följde jag bostadsdebatten någorlunda noga och det märkliga med den där ombildningen
   var ju att den tog så lång tid och att det måste till ett regeringsskifte för att ändra vissa lagar.
   Som du kan se ovan var DNs nuvarande chefredaktör PETER WOLODARSKI starkt engagerad
   i frågan om de stackars utsatta människorna i förorten. Bör kanske tilläggas att den kvinna som
   nämns sedan några år bor i eget hus i en annan del av staden. Hon sålde med god vinst !

   Men vad gäller ombildningarna, så skulle naturligtvis en effekt av att allmännyttan avskaffas kunna
   bli att bruksvärdessystemet försvinner och det är förstås inte CFR omedvetna om. Inte heller lär
   Fastighetsägareföreningen vara okunnig härom. Det låg m a o starkare krafter bakom än vad man
   kanske först inser.

   CFR har naturligtvis rätt att med sina pengar (tror inte de har svårt att få bidrag från näringslivet)
   driva sina fall men man bör ställa sig frågan vems intressen de egentligen företräder.

   Och frågan är, om alla veterinärer är små, svaga kvinnor vem skall då ta hand om de stora djuren ?

   Radera
  5. Jag förstår att hon gjorde vinst. Tolkar händelseförloppet enligt DN, mer som att hon var en smart affärskvinna, samtidigt som hon istället nervärderas och målas upp som en kvinna i maktlöshet utlandsfödd från Bulgarien. Det här var år 2002 och ännu idag vill inte alla hyresvärdar ombilda sina fastigheter.

   Vad hade du själv beslutat, om du fick samma möjlighet till billigt köp? Vägrat köpa för att gynna hyresmarknaden trots att du ändå skulle ta upp bostaden som hyrestagare?:)

   Problemet idag är att snart bor var fjärde svensk i Stockholm ( enligt DN), samtidigt som det finns för få bostäder.

   Hur vet du att alla blivande veterinärer är små, svaga kvinnor, om du syftar på fallet i inlägget? De kan ju vara stora och robusta. :)

   Samtidigt handlar det om att positiv diskriminering förutsätter lika villkor vid en antagning. Hade de kvinnliga och manliga haft samma meriter och män valdes ut baserat på deras mindre könskvot hade det varit lagligt. Nu var det så att männen hade sämre betyg. Det är samma princip om kvotering skulle förekomma till styrelser, att alla ska ha samma önskade meriter.

   Behöver du vara så stor och stark som veterinär, om det kanske handlar om teknik eller förmåga att både samarbeta eller kanske delegera?

   Radera
 3. Det förekom som sagt var en hel del ohämmat idealiserande av människorna i förorten i samband med
  den där diskussionen. Men vad som hände var alltså att en hel stadsdel, Östbergahöjden, plötsligt inte
  längre kunde erbjuda några hyreslägenheter till bostadskön. De som inte köpte till förmånliga priser, de
  s k resthyresgästerna, har ju bara möjligheten att flytta eller kanske avlida. Och i det sistnämnda fallet
  är det bostadsrättsföreningen som gör den stora vinsten.

  Kan säga att min gamla lägenhet, i en förort, också är ombildad vid det här laget. Så det är svårt att
  slippa undan bostadsrättsträsket, hur man än gör.

  Små, svaga kvinnor ? Tja, jag vet inte mycket om hur veterinärens praktiska arbetsuppgifter ser ut.
  Det har väl gått några engelska TVserier på det temat, men med män i huvudrollen.

  Annars kan du ju fundera över polishögskolan och dess antagningskrav och hur det kan se ut på
  t ex fotbollsmatcher när de skall slåss mot huliganer. Misstänker att i början av karriären unga
  kvinnor "tvingas" ut på gatorna och att de sedan i väldigt högre grad söker sig till kontorsjobb som
  t ex s k brottsutredare ...

  SvaraRadera
 4. Jag förstår.

  Beträffande priserna lästa jag i morse är det för Södermalm tydligen idag uppe i ca 90 000 kr /m2 och på Östermalm omkring 100 000 kr /m2. Tvingas människor sedan att betala 15 % i kontantinsats blir det väldigt tufft..Alla har direkt en miljon på sparkonto att snabbt fiska upp..


  Det var du själv som beskrev "små, svaga kvinnor"..
  Du låter en aning fördomsfull.

  Har du inte hört om alla de många tjejer som rider hästar från de är omkring 10 år..och då på hästar som väger mellan 500-800 kg. Du behöver inte lyfta en ko på armarna för att vara veterinär..:) Det ingår väl hjälp med fölning av kalvar, föl, vaccinationer, benbrott, skador..et cetera..

  Det finns även en del långa och muskulösa poliskvinnor samtidigt som jag noterat många smala och späda män.

  Det ingår fystest till polisskolan:
  http://allastudier.se/tips-o-fakta/3198-s%C3%A5-%C3%A4ndras-antagningen-till-polisutbildningen/

  Tror en bra egenskap kan vara att kunna förhandla och prata sig igenom situationer mera än att slå ner och att kvinnor kanske kan vara bättre på det många gånger, eller lugna ner genom sin person. Annars minns du kanske poliskvinnan med batongen..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om jag fattat det hela rätt så har polisskolan en gång i tiden haft krav på minimilängd men
   numera har man släppt detta. Viktkrav tvivlar jag på att man någonsin har haft.

   Men, om du någon gång tittar på Sportspegeln och referat från fotbollsmatcher, så kanske
   du. liksom jag, tycker dig se långa rader av ganska korta personer, klädda i polisuniform
   och med nummer på hjälmen. Och jag har dragit slutsatsen att det troligtvis är så att det
   är tämligen nykläckta poliser av kvinnligt kön som skall slåss mot manliga våldsverkare.
   Och med batong klarar man sig säkert bättre än utan. Själv går jag ju aldrig på fotboll utan
   på konserter. Madonna om 2 månader i Tele2arena t ex !

   Radera
  2. Sedan är det ju en viss skillnad på att rida en häst och att lyfta densamma. Såvitt jag vet klarar allas
   vår PIPPI LÅNGSTRUMP av det men inte så värst många andra ...

   Radera
  3. "Riktvärdet för BMI är mellan 17 och 33. BMI = vikten (kg) delat med längden (m) x längden (m), dvs. kg/m^2"

   Fascinerande krav som utesluter väldigt få ...

   "Muskelstyrkan mäts i en så kallad ISOKAI-maskin. Prestationen graderas i en niogradig kapacitetsskala. Godkänt värde för kvinnor är kapacitet 3 och för män kapacitet 6. Det motsvarar medelgod muskelstyrka för kvinnor respektive män.
   Skilda styrkekrav för män och kvinnor"

   Betyder nog inte att män bör vara dubbelt så starka men ändå ...

   Radera
  4. https://sv.wikipedia.org/wiki/I_v%C3%A5r_Herres_hage

   F ö var det den här gamla TVserien jag egentligen inte minns, eftersom jag sällan såg på den ...

   Radera
  5. När jag skulle fasta för någon tid sedan låg mitt BMI på 23 och efter fastan på 22. Enligt den data jag läste låg ett BMI mellan 19-25 på normal vikt. BMI mellan 26-30 var övervikt.
   En polis tillåts alltså var lite små tjock..;) Nej, tränar du mycket kan tydligen ett BMI var högre utan att det mäter någon övervikt, då ska midjan mätas istället.:)

   När det gäller kampsporter så är det ofta teknik, mer än styrka som är bra, vilket kan utesluta att fysisk styrka alltid är övervägande om nu poliser får använda sådant..

   Radera
  6. Din vikt bör ha minskat med 4.35 % om jag inte räknat fel i hastigheten.

   BMI 25 motsvarar en vikt som uppgår till längden -100 (fast man kan ju inte blanda cm och kg
   egentligen) och är s a s en övre gräns.

   Radera
  7. Funderar själv på att sänka mitt BMI sisådär en 5 enheter. Gäller bara att komma igång. Har man väl
   valt sig vid att svälta är det säkert ingen konst ...

   Radera
  8. Fasta är inget att rekommendera som något som håller på sikt, utan man måste ändå vårda vikten efteråt genom bra kost och viss rörlighet...
   Men som temporär kortsiktig lösning för mindre viktnedgång om favoritbyxan känns en aning för tight i midjan...

   Radera
  9. Jag klarar faktiskt 2 dygn utan mat, dryck och aktivitet ...

   Radera
 5. Korrigering: Alla har INTE direkt en halv miljon på sparkontot...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Freudiansk felskrivning, förmodar jag ...

   Radera
  2. Ja troligen i form av en bortträngd längtan...:)

   Radera
 6. Grundaren av Centrum för rättvisa, Gunnar Strömmer, gammal MUFordförande blev nu i helgen invald i
  Moderaternas förbundsstyrelse. En av bara 15 ...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ok, det kan väl bra med någon som har ett visst rättvisepatos.

   Radera
  2. Men, saken är ju den, att hans definition av rättvisa antagligen inte är helt lik min. Och jag ogillar
   fortfarande folk som använder den typen av etiketter på sig själva eller kanske på sin verksamhet ...

   Radera