Translate

söndag 4 oktober 2015

Svensk bloggare 10 000 kronor fattigare - dömd för förtal

Av bakgrunden framgår att en svensk man T.P med många besökare och mycket stor spridning av sina inlägg på sin privata blogg, den 2 december 2013 publicerat ett inlägg med titeln, "Umeåbo åtalas på urdu". I inlägget citeras en artikel från Västerbottens-kurirens nätupplaga, där det framgår att åtal väckts mot en 31-årig man i Umeå för ofredande av tre kvinnor och sexuellt ofredande av en fjärde kvinna samt att de kvinnorna krävt skadestånd av mannen mellan 5 000 kr och 7 000 kr. Mannens namn framgick dock inte i artikeln. Den åtalade mannen var T.M och namnet nämns istället på T.P:s blogg samt länkningar till den åtalade mannens Facebooksida.

T.P har i sin blogg även lagt ut ett fotografi på T.M som T.P hämtat från T.M:s Facebooksida som även var tillgänglig för andra Facebookanvändare. Inlägget innehöll sökorden "brottslighet", invandrare", "journalistik", "T.P (fullständigt namn), "Umeå".

"P tycker att mannen ser lite konstig ut för att vara Umeåbo som Västerbottens kuriren (länk) påstår att han är. Ändå konstigare blir det när det i åtalet står att han behöver tolkhjälp på urdu och att han är Pakistans medborgare, nåväl VK:s journalister kanske inte förstår svenska annars kunde man ju misstänka att de försöker dölja något. Den åtalades namn är T.M och här finns hans Facebook...(länk) och åtalet..(länk)."

T.P har ett omodererat kommentarsfält på sin blogg och samma dag inlägget lades ut skrevs kommentarer av tre olika besökare. Någon länkar till två Youtube klipp och insinuerar bland annat att T.P är jihad-krigare och en hängiven islamist och sålunda potentiell självmordsbombare.

Bloggägaren T.P läste kommentaren kort därefter och både kommentarer och inlägg finns kvar. T.M har yrkat att tingsrätten ska förplikta TP att betala honom 20 000 kronor i skadestånd samt att denna ska stå för ersättning av rättegångskostnader med 900 kr avseende ansökningsavgift.

Rättsfrågan

Frågan var huruvida T.P gjort sig skyldig till förtal enligt  5 kap. 1 § Brottsbalken, genom att skriva och publicera nedsättande inlägg om T.M. Likaså om han gjort sig skyldig till förtal genom att underlåta att ta bort en nedsättande kommentar skriven av tredje man om T.M på T.P:s blogg och i sådant fall åtminstone bedömas som medgärningsman till att sprida uppgifterna av kommentaren.

Domskälet

Motiveringen till domslutet är att pröva om T.P har gjort sig skyldig till förtal i brottsbalkens mening.
Enligt 5 kap.1 § första stycket brottsbalken föreligger förtal, om någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för andras missaktning.

I andra stycket i samma paragraf framgår dock att någon inte ska dömas för förtal om uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig, eller om det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den.

Tingsrätten anser att det var uppenbart att uppgifterna lämnades för att utsätta T.M för andras missaktning. Frågan är då om det var försvarligt att lämna uppgifterna och om det fanns skälig grund för dem. Försvarlighetsfrågan ska i princip prövas oberoende av den påtalade uppgiftens sanningsenlighet. Först när den bedömts kan en bedömning ske om den var sann och om det fanns skälig grund för den.

Försvarlighetsbedömningen innebär en avvägning mellan den enskildes intressen av skydd mot kränkande yttranden  och intresset av yttrandefrihet. T.M är inte en offentlig person varför uppgifter om honom har ett begränsat allmänintresse. Tingsrätten menar även att det inte handlade om grövre brottslighet, som T.M pekats ut för att ha begått.

I målet framgår även att det är ostridigt  att T.P underlät att ta bort kommentaren från bloggen, trots att han fått kännedom om den. En förutsättning för att bli ansvarig för förtal genom underlåtelse, att ta bort andras kommentarer är att den underlåtande har intagit  vad som brukar kallas en garantställning, det vill säga, att han på grund av sin ställning har haft en särskild skyldighet att hindra vidare spridning.

Garantansvaret för blogginnehavare anser Tingsrätten är uttömmande reglerat i 5 § lagen (1198:112)om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Bestämmelsen innefattar inte en skyldighet att ta bort meddelanden som innefattar förtal. Tingsrätten bedömer därför att T.P inte har en garantställning och sålunda inte kan dömas som medgärningsman för kommentaren. Här förs dock en juridisk diskussion om en skillnad mellan omodererade och modererade  kommentarsfält på bloggar. I det sista fallet har bloggägaren ett juridiskt ansvar, eftersom han själv väljer vad han släpper fram och sedan publicerar.


Domslut

T.M:s talan ogillas av ovanstående domskäl beträffande kommentaren från tredje man.
Tingsrätten dömer dock att T.P:s inlägg har inneburit en så allvarlig kränkning att T.M är berättigad till skadestånd, enligt skadeståndslagen 2 kap. 3 §.

Beträffande storleken på skadeståndet, så ska den bestämmas enligt 5 kap. 6 § skadeståndslagen, efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet.

Särskilt ska beaktas bland annat om handlingen varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet samt den spridning som uppgiften fått kan bedömas som en särskilt försvårande omständighet.

Skadestånd för förtal genom enskilda blogginlägg har i praxis varit 5 000 kr. I detta fall har inlägget funnits och spridits under närmare två års tid, T.P har dessutom vidgått att bloggen har ett stort antal besökare varje dag och att inlägget fått viss spridning i Umeå och landet i stort. Tingsrätten bedömer därför att 10 000 kronor är skäligt för T.P att betala till T.M.

Jag kan även tycka att vissa sanktioner såsom avstängning av förtalsbloggare ska ske när människor med många besökare samvetslöst och skadeglatt gärna förstör andras liv på nätet.

Under tiden som lagen mot kränkande förtal är ganska menlös och begränsad får vi trösta oss med att det finns lenande musik med bland annat Ella Henderson som sjunger Kygos - Here for you.

18 kommentarer:

 1. Mycket intressant Charlotta Lena.
  Jag har länkat till ditt inlägg.
  Kan du möjligen maila mig domen, om du har den och/eller lägga ut ärendenumret?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!
   Ja det är bra att domstolarna förstår spridningskraften på nätet i jämförelse med att du skvallrar med grannarna.
   Mål nr FT 3075-14

   Radera
  2. Det var så lite så :)

   Hittade förresten ett beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014, med rubriken, ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Uppdraget ska senast redovisas den 31 januari 2016 och de nämner bland annat att även ärekränkande förtal ska kunna tas upp till allmänt åtal för enskilda fall.

   Regeringen föreslår att kravet i brottsbalken på "särskild skäl" för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning ska tas bort. Det innebär att åklagare och justitiekanslern i något högre grad kommer kunna hjälpa enskilda som tex utsatts för förtal på nätet. I dagsläget gäller ju endast enskilt åtal för dessa brott.

   Kanske ska skriva mer om detta i ett inlägg vid tillfälle, för det bör väl inte vara en hemlighet.:-)

   Radera
 2. FTmålet måste väl vara initierat av den enskilde och inte av åklagaren. Kommer att tänka på ett fall i lilla Norrtälje
  tingsrätt härom året där en person från trakten stämt en person från en kommun lite närmare Stockholm och
  själv lagt ner en hel del arbete på att ta fram alla papper som behövdes.

  Det hela slutade med någon form av förlikning, där all information om mannen i Norrtälje avlägsnades från den
  otäcka hemsidan, och så skrev man på ett avtal om att undvika varandra för all framtid, både på nätet och i
  riktiga livet ...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja FT målet initierades av den enskilde själv som även yrkade på skadestånd.

   Låter som en saga med ett lyckligt slut.

   Radera
  2. Nja, mannen från kommunen lite närmare Stockholm tog ju bara bort just det han måste avlägsna från
   sin blogg så att resten är kvar. Långt ifrån alla har försökt stämma honom för förtal.

   Men det påstås att han mer eller mindre bröt samman i rätten. Men han hade också anlitat, inte en
   advokat, utan en jur kand och det behövde han nog.

   F ö undrar jag om du, liksom jag, ser SvT:s serie DOMSTOLEN med viss behållning. Har man
   varit där så känner man igen sig ...

   Radera
  3. Jag har sett ett par avsnitt för en tid sedan. Den ena handlade om en kille som via ett taget urinprov av polisen, menade att hans namn var så vanligt att det skett en förväxling, så han var inte skyldig till det narkotikainnehåll som labb funnit i provet. Han anlitade en advokat som från början lät säker över att han skulle befrias, eftersom polisen inte följt de sedvanliga rutinerna för provtagningen, vilket ökade risken för förväxling. Han förlorade dock och de tänkte överklaga. En individ mot polisen, tycks ha svårt att vinna.

   Det andra fallet handlade om en man som tagits för fortkörning och var matematiker har jag för mig. Han anlitade ingen hjälp och hans plädering var enligt mig ganska bra. Jag tyckte han borde befriats. När polisen handskriver sina blanketter över hastigheten var denna så otydlig att den tilltalade menade att det lika gärna kunde blivit en hastighet på 91 km /timmen som 110, vilket var det han stoppats med, enligt polisen.

   Radera
  4. Jag tycker du skall se veckans avsnitt, det sjätte av sju. Går i repris flera gånger och finns nog även på
   SvT PLAY. i princip var alla delar intressanta och för egen del en viss igenkänningsfaktor.

   Radera
  5. Tack för tipset, får kolla in det senare.

   Radera
  6. Jag har sett avsnitt 6 nu och tyckte programmet gällande upploppet vid Nytorget var speciellt intressant. Här kan vi tala om vidrigt maktmissbruk. Kvinnan som åtalades för "våldsamt motstånd" vilket lades ner direkt efter att åklagaren fick till sig en film som visade det motsatta, samtidigt som mor och dotter innan fick våndas under lång tid före, efter att bägge först själva blev fysiskt illa hanterade av polisen och modern inkastad i en pikébuss, trots att hon ropade att hon måste ta hand om sin 8-åriga dotter utanför, vilket polisen struntade i totalt. Allt sådant kommer polisen undan, vilket är helt sjukt!

   http://www.svt.se/domstolen--friad-eller-falld/se-program/domstolen-friad-eller-falld-avsnitt-6?autostart=true

   Radera
  7. Det finns nog inget som heter stillsamt motstånd ...

   Radera
 3. Den sista förlorade likaså och tänkte överklaga.

  SvaraRadera
 4. Det var väl en välgärning att kvinnorna i Umeå med omkrets fick reda på vem denna missgärningsman var. Uppgifterna var dessutom offentliga. MSM mörkar ju som vanligt för att skydda gärningsmannen. Vem eller vilka behöver skyddas? Brottsoffer eller gärningsman? //T

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om någon är åtalad och ännu inte dömd så finns, för det första inget klart fall över om det fanns någon gärningsman och för det andra handlar det om just integritet och kränkningar över nätet, där desinformation kan skada människors anseende.

   Tycker du att vi ska ha ett samhälle där lekmän utan utbildning inom rättsväsendet via sina bloggar ska hänga ut och döma folk? Och hur ser den framtiden ut?

   Radera
  2. Nej, publiceringen av den åtalade var lite för snabb, eftersom denne ännu ej var dömd vid publiceringstillfället. Dock blev sedermera den åtalade dömd och detta till ett alldeles för milt straff, med tanke på gärningarna den dömde gjort sig skyldig till. //T

   Radera
  3. Jag har inte gjort någon personlig bedömning av domslut efter åtalet gällande T.M.

   Det här inlägget syftar mer på att upplysa om att bloggare inte har rättighet att skriva ut ärekränkande förtal.

   Jag menar inte heller att specifikt peka ut T.P, för det finns många fler än han som sysslar med samma form av moderna skampålar och då kan det även handla om amatörmässiga politiska lobbyister vars syfte är att tysta människor samt därmed inte dra sig för att skriva ut rena lögner och förtal över sådana som aldrig dömts i något fall eller prövats av tekniskt kunnig polis. Tyvärr finns det människor som köper allt som vissa bloggare skriver ut lögnaktigt om andra som har en tillräcklig bred läsarkrets.

   Du syftar på en moralisk gräns att vissa skeenden berättigar till att människor ska få smutskastas och hängas ut på nätet.

   Men vem bedömer vem som ska få hängas ut och vart kommer då gränsen att gå? Ska det vara en speciell typ av människor som får hängas ut och smutskastas, eller ska det vara upp till var individ att själva få välja?

   Ett rättsväsende är ändå till för att människor som begår lagbrott måste dömas endast om det kan bevisas och det finns lagstöd. Om vi istället låter enskilda människor med bloggar eller forum hänga ut andra människor utan en rättslig prövning, eller för all del med en sådan, så raseras hela rättssystemet i samhället.

   Blir någon dömd vid ett tillfälle och sedan fått brottet sonat fungerar det inte med livstidsstraff via Internet.

   Idag finns politiska bloggare som inbillar sig att de utan utbildning, bevisföring eller lagstöd kan hänga ut människor med grovt förtal och sedan skrattande fortsätta sina egna lunkande liv.
   Det kan inte tillåtas!

   Radera
 5. Herr eller fröken "T"

  Du kan ju plocka bort länkarna först, så kan jag publicera din kommentar.

  SvaraRadera