Translate

söndag 17 september 2017

Kyrkoval idag


Var i eftermiddags iväg och röstade på mitt första kyrkoval. Inget jag prioriterat tidigare men nu har det stått en del om det i media, så jag tyckte jag kunde passa på att påverka när jag fick chansen.
Katarina församlingshus, Kyrkoval 17 sept. kl 09-20

Jag har alltid betalat kyrkoavgiften, den skatt som tillkommer utöver kommunalskatten, huvudsakligen eftersom jag tycker att det är fint med kyrkor och ser dem som värdefulla att bevara.

Många har idag valt att gå ur kyrkan, även höginkomsttagare och inte betala de extra tusenlappar som tillkommer av kyrkoavgiften. Man kan tycka att de då krasst inte bör få ta del av vistelsen i våra 3 400 vackra svenska kyrkor om det handlar om ren snålhet.

Det fanns ett par partier som inte ville ha in partipolitik i
Val till: Kyrkofullmäktige (lokalt), Stiftet(regionalt) 
och Kyrkomötet (Nationellt).
kyrkan och de blir ju i sig ett politisk budskap. Dessa var bland andra "Frimodig kyrka"och "Posk - Partipolitisk Obundna i Svenska Kyrkan". Övriga partier sammanfattar SVT nyheter.

Själv har jag inget motstånd mot att politik kan kopplas till kyrkan om vanliga kyrkofrågor tas med. I en debattartikel i DN av Annka Borg, teol dr, skribent och präst och Johanna Andersson, doktorand i religionsvetenskap, tidigare präst, menar de, att det är en "absurditet att det sekulära partiet socialdemokraterna har en partiledare som säger sig vara icke troende men vill behålla makten som den största gruppen i Svenska kyrkans kyrkomöte."

Jag vet inte om det har någon betydelse. Möjligen kanske icke troende trycker mindre på traditionella kyrkliga händelser, som dop, konfirmation och bröllop. Samtidigt som det ena inte behöver utesluta det andra. Enligt SVT-Nyheters sammanställning, så har S, 29,4 % och deras frågor är dock inte direkt traditionellt kyrkliga. Bland annat menar Socialdemokraterna att det ska finnas en vilja inom kyrkan att vara landets bästa arbetsgivare.


2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Vad är anledningen till att du måste vara anonym när du ställer en fråga som rör någon annan?

      Radera