Translate

söndag 3 juli 2016

Varför ett Swexit?

Europa rider på tjuren (?)
Det ser ut att vara mer individer representerade från Sverigedemokraterna, som är för att gå ur EU i likhet med vad som skett i Storbritannien och hyllar därmed Brexit, om vi ser till inläggen i bloggvärlden. De vill gärna att Sverige ska ta samma utträde.

Någon bloggare jämför EU och Bryssels styre med Hitlers Nazityskland, vilket blir väldigt fel, eftersom Europa integrationen i modern tid har sin främsta ideologiska bakgrund i Europarörelsen som växte sig stark i slutet på 1940-talet (efterkrigstiden).

Den Europarörelsen ville främst säkerställa, att det inte skulle ske en upprepning av de stora krigen i Europa och särskilt nå ett slut på den långa fiendskapen mellan Frankrike och Tyskland.

Andra världskriget byggdes på nazismens makt och våldsideologi med förakt för demokrati och mänskliga rättigheter. EU byggdes upp för att skydda sig mot just denna stora katastrof i motsats till vad EU-motståndarna säger idag, om att det inte skulle finnas någon demokrati i EU.

En viktig grundtanke har varit och ska fortfarande vara att det nya Europa ska bygga på samverkan på lika villkor och på respekt för demokratins värden och de olika nationella språken och kulturerna. Troligen är det framförallt det sista som EU-motståndarna värjer sig emot.

Det grundläggande målet ska vara att unionen ska erbjuda sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser och med fri rörlighet för personer inom unionen, framförallt för medborgarna i unionens olika länder. Det ska förenas med en gemensam ordning för unionens yttre gränskontroll (artikel 3.2 FEU).

Dagens EU har växt fram ur en ekonomisk gemenskap, vilket numera har utvecklats med bredare målsättningar som vill lyfta upp demokratiska och sociala värden, internationell solidaritet, skydd för miljön, främjandet av det europeiska kulturarvet, utbildning och forskning m.m, menar Ulf Bernitz och Ulf Kjellgren som är författare till boken, Europa rättens grunder.

När det kommer till lagar, så står dock Europarätten över den internationella, vilket i flera fall kan innebära fördelar för privatpersoner och företag, då domar kan tas vidare till EU-domstolen eller en EU-lag kan bli direkt tillämplig över en svensk lag. Emellertid kan även vissa EU-förordningar överklagas. Det finns t ex ett fall med en spansk vinproducent, som kom att förlora rätten till ett sedan länge inregistrerat varumärke, under vilket bolaget marknadsförde avsevärt stora delar av sin vinproduktion genom en förordning (artikel 263, 4 st. i FEUF). Trots att bolaget inte kunde utgöra någon speciell sluten kategori, utan tillhörde den mer öppna "alla vinproducenter inom EU", menade EU-domstolen att det är möjligt att även enskilda näringsidkare kan beröras personligen och ogiltigförklarade den aktuella delen av förordningen.

Ser vi till Storbritannien idag så har pundet fallit med 10 % senaste veckan och Skottland har begärt en självständighetsförklaring. 20-40 000 demonstranter tågade igår mot ett utträde ur Brexit. De vill att Storbritannien inte ska åberopa artikel 50, vilket innebär att landet ska begära ett utträde ur EU. Det finns en teoretisk möjlighet att de kan få igenom det hela, trots att partierna har bundit sig ganska hårt till den folkomröstning som skett. Camerons anseende är även ganska skadat eftersom en folkomröstning inte borde skett gällande medlemskap i EU, enligt Leif Lewin professor i statsrätt från Uppsala universitet. Han menar även att de högernationalistiska populist krafterna inte varit starkare än idag.

Personligen tror jag att Sverige skulle förlora av ett utträde, när det kommer till handel mellan länderna, eftersom vi redan hunnit varit med sedan år 1995. Varför Sverige tydligen har en ganska låg kunskap och profil när det kommer till EU är för att vi aldrig var med under själva uppbyggnaden och utvecklingen av EU. Sverige kom in när allt redan var färdigt, tagit sin form och lagt fast det mesta av sitt omfattande regelverk, Sverige har idag en frihandelsvänlig linje när det gäller EU:s handelspolitik och drygt 70 % av svensk varuexport går till Europa och vi importerar omkring 80 % från Europa.

Nedan syns ett YouTube klipp från mestadels yngre medborgare i Storbritannien som protesterar mot Brexit och menar att de vill vara kvar i EU och någon menar att det kommer splittra den fredliga unionen med Irland, några andra menar att demokratin samt möjligheterna för mer arbetstillfällen för unga skadas av ett utträde. Vi får se hur det verkliga utfallet landar, efter alla protester.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar