Translate

fredag 7 november 2014

Utsatthet via sociala medier


Idag befann jag mig på ett par intressanta föredrag. Bland annat lyssnade jag till Sanna Wallin, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå som presenterade en del statistik kring, utsatthet via sociala medier, hos förtroendevalda. Trots att jag inte tillhör den sistnämnda gruppen.

Statistiken visade att 20 % av våra förtroendevalda utsatts för trakasserier, hot eller våld i olika grad beroende på vilken partitillhörighet ledamoten tillhörde. 19 % svarade att de varit utsatta för hot och trakasserier via sociala medier och 2,7 % att det utsatts för våld.

Vidare framkom att bland förtroendevalda som var mycket aktiva i sociala medier på Internet, så hade 63 % av kvinnorna blivit utsatta och 52 % av männen.

Partitillhörighet  hade betydelse. Sverigedemokraterna är det parti som har mest utsatta ledamöter enligt PTU 2013 (43 %). Likaså hade miljöpartiet och vänsterpartiet en högre andel utsatta ledamöter (26 respektive 24 %).

Vad som framkommer av undersökningen är att det partier som blivit mest utsatta via sociala medier även är de som är mycket aktiva via dessa kanaler. Övriga blir utsatta utanför de sociala medierna på andra sätt. Internet och dess dåliga IT säkerhet i kombination med förtal, som huvudsakligen sker via vuxna fegt anonyma extremister, ofta utan att individen ges möjlighet att svara i direkt anslutning, är grovt förtalsbrott i syfte att klistra fast lögner kring den förtalade.

Incidenter av extremister utan polisiära reprimander som tillåts ske, kan riskera att förstöra både förtroendevaldas arbete, medborgarnas liv och den allmänna demokratin. 

När anonyma extremister tillåts trakassera, förfölja, förtala och kränka medborgarna på Internet i kombination av åklagare som lägger ner alla förtalsärenden, så faller demokratin.

Något som dock uppdagats är att jag liksom övriga medborgare, även kan notera hårda tonfall och en mobbningsmentalitet mellan förtroendevalda, vilket möjligen vissa, kan se som ett normerat regelverk. Det är likadant när vuxna föräldrar sitter på Facebook, eller på sina privata bloggar och trakasserar enskilda i tillåtna kommentarsdrev eller via sina inlägg.

– Vem kan då klandra våra tonåringar för att de mobbar sina kompisar på internet när deras egna förebilder, föräldrarna sysslar med mobbning och kränkningar?

Helt uppenbart bör lagen ses över, så 5 kap, BrB, Ärekränkning, ska kunna falla under allmänt åtal, som en markering att det inte är accepterat.

Vi fick även lyssna till Annika Borg, teologidoktor och präst som visade sig vara en mycket humoristisk och varm människa. Möjligen då hon äger en Nymfkakadua som jag.

Den vanligaste frågan Annika Borg fick var, – Är jag normal? Ofta från människor som kände stress, hade lite ångest eller oro. Det sista är troligen inget konstigt med tanke på de prestationskrav många har på sig själva. Hon berättade samtidigt, att det ställs mer krav idag, att vara sociala och utåtagerande i sociala medier, samtidigt som 1/3 av människorna tillhör gruppen introverta.

Samhället är så uppskruvat. Vi måste utåt vara förljuget  framgångsrika, snygga, lyckliga, perfekta, rika och ständigt kvittrande med soliga stylade bilder på det ytliga Facebook, kring vår snygga perfekta tillvaro, med våra perfekta barn, vår perfekta man och nyss lagade perfekta middag.

När vi egentligen för stunden mår dåligt, kanske har ångest,  avskyr vår tillvaro och hellre skulle föredra att drämma en stekpanna hårt i bordet. Varför ska det vara finare att ha ett nästintill narcissistiskt beteende när så många är mer lyssnande, analyserande kanske mer ödmjuka, menade Borg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar