Translate

söndag 4 december 2016

Andra advent, björnpälsar och lidande isbjörnar..

Björnpäls och julgardiner
Tänkte jag tar upp lite kring koldioxid, växthuseffekt och aktuell smältande is samt lidande isbjörnar, eftersom det tydligen fanns behov att diskutera det i ett kommentarsfält och det vore mer passande under rätt inlägg.

Idag borde jag jobbat men stack istället iväg och köpte ett par nya julpassande gardiner och en julklapp till mig själv fullständigt egoistiskt och hänsynslöst. Det var dock fuskpäls och 25 % rabatt, så för 674 kronor fick jag en burrig svart päls som trots storlek small, ändå gav en känsla av att befinna sig inuti en stor björn.

Några riktiga björnar som tycks lida är annars isbjörnar, eftersom deras vanliga miljö påverkats av klimatförändringar. Deras is smälter undan, så de tvingas simma långa sträckor för att jaga säl, komma i land och föda barn, med följden att deras barn, om de lyckats födas dör när de ska hänga med mamman på hennes längre sträckor för att leta mat. Orsaken tros vara drunkning eller att de fryser ihjäl. Problemet riskerar ta död på isbjörnen som art.

En orsak till klimatförändringarna ska vara halten av kol i luften även räknat som koldioxid, en form av växthusgas. Tydligen ska halten av koldioxid legat under 300 miljondelar under hela jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern tills industrialismen era tog vid, därefter har människan lyckats få upp halten av koldioxid i luften till 404 miljondelar, som ska vara det senaste mätvärdet idag, enligt Karin Bojs, vetenskapsjournalist på DN.

När halten av växthusgaser ökar, t ex en koldioxidhöjning i atmosfären - leder det till att mer värme stannar kvar vid jordytan och jordens naturliga växthuseffekt förstärks, temperaturen stiger och klimatet förändras, med följder av att isen smälter, djur utrotas, dock även periodvis bättre jordbruksklimat, emellertid fler regnperioder, översvämningar, vattenförgiftningar, sjukdomar, periodvis torka, stormar och mildare vintrar. Trodde nästan det var jag som inbillade mig att vintrarna som barn var mycket mer snörika och kalla, vilket uppenbarligen inte var fallet.

I år ska dock trenden ha brutits så att ökning av koldioxid inte längre ökat från våra utsläpp, som annars kommer bland annat från bilar, flyg och att elda med kol.

Däremot har jorden sina egna naturliga mekanismer som förstärks eller försvagas av våra egna tidigare handlingar. Just nu finns dessa tydligen i arktiska områden. När stora mängder snö och is smälter som idag, så det istället framträder mörkt hav och svarta berg, så fungerar inte längre effekten av att kasta tillbaka solens strålar, vilket ska leda till uppvärmningen av klimatet. Dessutom ska kol frigöras när permafrosten tinar, som legat bundet i frusna jordlager. Det ska sedan rinna ut via floder till havet och sedan gå direkt ut i luften, vilket till största del ska ske via metan, som är en kraftigare växthusgas än vad koldioxid är.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap menar att politikerna är medvetna om problemet, dock tänker de endast på BNP. Vi ska enligt Rockström vara 2 grader från en katastrof. När isen smälter, stiger vattnet och flyktingar kan komma att öka inte bara av krig utan även av naturkatastrofer, när kuststäder kan komma att översvämmas. Vi har även ganska nära inpå oss själva haft vattenkatastrofer, där t ex Öland varit utsatt.

Motståndarna till en bättre miljöpolitik är bland annat Donald Trump och tydligen är SD med Jimmy Åkesson några som vissa ur näringslivets lobbyister ska ha uppvaktat, som inte vill delta i avtal som innebär begränsade utsläpp. SD ska dolt vara styrda av klimatförnekare enligt David Baas på Expressen.

Tyvärr tycks nätet bestå av en flora av lobbyister som sprider allehanda destruktiv dumpolitik, påbackade av människor som fått på sig en ministerkostym och troligen mer sannolikt vill smeka den industri som vill fortsätta släppa ut avfall som själva ger dem intäkter.

4 kommentarer:

 1. Charlotta skriver: ”Tyvärr tycks nätet bestå av en flora av lobbyister som sprider allehanda destruktiv dumpolitik, påbackade av människor som fått på sig en ministerkostym och troligen mer sannolikt vill smeka den industri som vill fortsätta släppa ut avfall som själva ger dem intäkter.”

  Men snälla nån, återigen så blandar du ihop miljö och klimat. Suck! Somliga lär sig aldrig.

  Rockström anses ju av media var klimatexpert, sanningen är att han är långt därifrån, han är agronom om sanningen ska fram. Även Anders Wijkman lyfts då och då fram som klimatexpert i media. Nå han är verkligen ingen klimatexpert han är, om sanningen ska fram, författare, samhällsdebattör och tidigare politiker.

  “Friends of Science have spent a decade reviewing a broad spectrum of literature on climate change and have concluded the sun is the main driver of climate change, not carbon dioxide (CO2). The core group of the Friends of Science is made up of retired earth and atmospheric scientists.” https://friendsofscience.org/assets/documents/97_Consensus_Myth.pdf

  Se gärna denna film som både är informativ och humoristisk.

  Tim Ball - The Deliberate Corruption of Climate Science

  https://www.youtube.com/watch?v=Owm25OHGglk

  Några ord som ger en god beskrivning av den verklighet som vi lever i.

  ”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”
  Vilhelm Moberg

  Så sant!
  //T

  SvaraRadera
 2. Jag har fortfarande inte blandat ihop miljö och klimat.

  Återkommer så snart jag har tid med övrigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Charlotta, här får du mer att grunna på.

   Havet stiger och vi blir översvämmade! Not. I Stockholm stiger landytan ur havet med 4 mm per år, eller 7 mm eftersom havet har stigit med 3mm. Trenden är fortfarande stabil!

   CO2 – Även om vi minskar utsläppen av koldioxid så innebär inte detta att klimatet blir stabilt, eftersom klimatet liksom vädret befinner sig i ständigt kaos.

   Isbjörnar – Arten beräknas vara mer än 100 000 år gammal och den har därför klarat av flera perioder med långt varmare klimat än det som råder nu. Vi kan också konstatera att det är första gången som en art tagits upp på rödlistan över hotade arter, utan att det finns minsta tecken på att den kraftigt minskat i antal. Denna rödlistning av isbjörnarna beror på lösa spekulationer om vad som eventuellt ska inträffa i framtiden, samt på det faktum att istäcket i Arktis under sommaren de senaste decennierna blivit allt mindre och detta endast under sommaren. De övriga årstiderna tycks istäcket var mer eller mindre opåverkat. Så om isbjörnarna kanske upplever några problem under sommarmånaderna, så blir allt som vanligt under återstoden av året. Eftersom du Charlotta tycks anse att isbjörnarna är akut hotade så kanske du vill vara vänlig och svara på två frågor?

   1)Hur kunde isbjörnarna överleva de stora klimatförändringarna som jorden genomgått i det förflutna? De har alltså överlevt både istider och värmeperioder som varit avsevärt varmare än den vi lever i nu.
   2)Varför ser vi inga tecken på att isbjörnarna minskar kraftigt i antal?

   Ofta framställs isbjörnarna som snälla och ofarliga gosedjur. Det är i grunden en falsk bild som klimatalarmister och MSM visar upp. Isbjörnar är de facto människoätare och det finns åtskilliga exempel på just detta. Men för MSM betyder propagandan allt och sanningen intet. Till saken hör också att isbjörnarnas huvudföda består av gulliga små sälungar, men det är inget som MSM vill berätta förstås. Man kan med fog anta att isbjörnarna egentligen används bara för att de är gulliga.

   Apropå gulliga sälar. Miljöpartiet kom in i riksdagen 1988 på grund av eller snarare tack vare säldöden och skogsdöden. Skogsdöden har jag skrivit om tidigare och att den var en bluff kan vi konstatera. I Sveriges riksdag beslutade man att sänka hastigheten på motorvägarna från 110 km/h till 90 km/h för att rädda skogarna och – sälarna. Det spekulerades vilt om att det var okända miljögifter och/eller utsläpp som i slutändan skulle påverka även människor. Dock visade det sig något senare att det inte var bilarna som orsakade att sälarna dog. Det var ett virus från grönlandsvalen. I dag så lever sälarna gott i svenska vatten och populationen är fortsatt hög. Faktiskt så hög att den ställer till förtret för laxens överlevnad.

   Som kuriosa kan jag väl nämna att 1988 var det år då jag valde att avsäga mig mitt medlemskap i Greenpeace. //T

   Radera
 3. Skrev just något som försvann mycket irriterande!

  Jobbat till 23 och inte hunnit läsa all intressant text. Beträffande Rockström är han även professor i miljövetenskap på Stockholms universitet, vilket syns här:
  http://www.stockholmresilience.org/contact-us/staff/2008-01-16-rockstrom.html

  När det gäller din länk till FriendsofScience, så undrar jag varför inte dessa pensionerade vetenskapsmän uppger sina namn. Det går inte att påstå att motsatta åsikter inte får höras när de som talar är anonym.

  De borde vara en stor nyhet för media om det är enligt dessa vetenskapsmän solen som är den största boven till klimatförändringar och inte växthusgaser.

  https://friendsofscience.org/assets/documents/97_Consensus_Myth.pdf

  Tim Ball verkar intressant att lyssna till men jag får fortsätta när jag är piggare. Det går inte att säga något förrän jag satt mig in i det hela mer.

  Sedan undrar jag verkligen om det är så mycket skatter kring koldioxid, att det skulle vara av så stor betydelse att det skulle spridas lögner för att få in de skatteintäkterna. Jag känner mig skeptisk.
  1) Isbjörnen ska ha utvecklats mycket snabbt under istiden från brunbjörnen och är helt anpassad efter iskallt klimat och huvudsaklig föda på säl. De har alltså levt hela sin tid på is som jag förstått det hela.
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fler-daliga-nyheter-for-isbjornen-1/

  Nej det är klart att det är vilda rovdjur, vilket inte utesluter att har väldigt söta barn och påminner om allas våra egna nallebjörnar som barn.


  2) Det är isbjörnarna:s barn som dör och jag har inte sökt statistik över antal mer än att det ska ha noterat detta bland annat i Canada. Vidare ska det ha varit en stor kull som försvunnit i Hudson bay
  http://www.klimatupplysningen.se/2011/09/29/isbjornen-som-symbol/

  Var du aktiv i Greenpeace och deltog i deras aktioner?

  God natt Zzzzzzz....

  SvaraRadera