Translate

lördag 13 december 2014

Falsk politisk propaganda via nätet

Propaganda kring förekomster som inte finns, såsom förtryck av grupper som inte är förtryckta kan ibland vara provocerande. När en grupp sitter på nätet och lobbar för att pojkar och män är förtryckta och diskriminerande i samhället, ibland iscensatt med bilder, av gråtande pojkar, vilket ibland benämns som "hötorgskonst", för att köpa sig medlidande kan mer ses som billigt än trovärdigt.

Även om medlidande iscensatt av grupper på det sättet kan sväljas av ganska många. Ungefär på samma sätt som en del förbigående lurats tro att eländet är värre, än vad som är fallet, när spelat handikappade tigger med bössor i olika länder.

Tidigare kunde jag förtalsfullt läsa från grupper på nätet, som var emot feminism och kallade sig för "Jämställdister" att kvinnor och kvinnliga företagare fick fördelar, bidrag och försprång, samtidigt som pojkar och män blev nedtryckta både i samhället och i skolan. Något jag inte fått belägg av från föräldrar jag talat med som har pojkar och flickor i skolan. Köpte därför inte informationen. Däremot sög en hel del andra i sig påståendena,  kanske mer för att ingå i en gemenskap på samma sätt som intelligenta medlemmar i sekter ändå följer med strömmen  när ledaren trummar ut sina profetior.

I deras profetia handlade det om att kvinnorna skulle ta över samhället -  ett Amazonia skulle växa upp. Arne Jernelöv har även skrivit om detta påstådda fenomen. Det blir inte mer trovärdigt när många av oss följer med nyheterna hur t.ex. Malala Yousafzais som nyligen av norska nobelkommittén fick fredspriset och tidigare blev skjuten i skolbussen som 15-åring av talibaner, vilka upprörts av hur hon bloggat kring att även skolflickor ska ha rätt att gå i skolan. Risken är kanske ännu mindre till ett framtida Amazonia när vi i skolan idag kan se valda pojkar som klassens lucia.

Det är enkelt att  tänka sig in i hur unga eller medelålders män, utan företagskunskap från denna samling blir mot kvinnor, de via skvaller och från "tekniska färdigheter" fått information ska ha ett företag och samtidigt via falsk propaganda, hört ska ha fått fördelar, bidrag och försprång. Gruppen fick även paradoxalt stöd av deras, så kallade opponenter - de starkt vänsterstyrda radikalfeministerna som ofta ser företagare som samhällets varböld. Helt utan att de tycktes se kopplingen till att företag behövs för att dra in skatter åt hela välfärdsområdet. Det blir lite fel när syftet för en samling är att tävla i medlidande, indirekt på bekostnad av det allmänna och välfärden. Det blir mer egoistiskt än vettigt. Mer trångsynt än intelligent. Och faktiskt mer fördomsfyllt än intellektuellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar