Translate

onsdag 28 januari 2015

Politiska sekter och antifeminism

Tatueringsgåva från Bokmässan 2014.
Jag tillhör nog gruppen av kvinnor som under livet flyktigt noterat orättvisor i form av normer och beteenden och accepterat dem, såtillvida att jag sett dem som individuella fördomar och ignorerat dem, för att inte låta mig tryckas ner eller stagnera och sedan istället gått vidare.

När jag var på bokmässan talade jag med några representanter från ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige), eftersom jag hört en del negativt om dem från Jämställdisterna och därför tagit upp en liten anekdot från en tjejjour i min satirpolitiska kriminalthriller, Bakom Dolda Ansikten.

Vissa av de anonyma männen från nätet menar, att ROKS är några som sprider lögner om män. Jag fick dock snabbt en icke permanent tatuering på underarmen av en av styrelsemedlemmarna med texten: "ROKS - Systerskap", som mer gav ett vänligt intryck. Deras engagemang innehöll inget som motarbetade män, om det inte var att de manade hotell att inte sälja förnedrande porr-filmer åt gästerna. Ett projekt som ska ha givit positivt resultat. Jämställdisterna tycker inte om att det finns "Systerskap" mellan kvinnor och kämpar för att kvinnor ska vara osams istället, vilket gärna propageras ut av någon enstaka anonym jämställdist. En av dem beskrivs längre ner.

Under lång tid har denna grupp huvudsakligen anonyma människor på nätet, av kvinnor och mestadels män  - en form av motståndsrörelse, vid namn Jämställdismen bedrivit pushande lobbying på nätet, att feminismen är en styggelse och de flesta människor är indoktrinerade offer för en så kallad statsfeminism.

Bland annat har en anonym, med kvinnligt signaturnamn av okänt kön som författare, rabblat upp trossatser över hur kvinnor tänker och hur vi agerar. Troligen på uppdrag av männen i denna mansrörelse. Denna anonyma signatur har gjort sig till en kvinnlig  smutskasterska och tycks se sig som Florence Nightingale för de "förtryckta" männen, när hon konspirerande bedyrar hur mycket hon älskar män underförstått, att de gör inte andra kvinnor, som ser vanlig feminism som en ideologi för lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Denna anonyma konspirerande signatur hos Jämställdisterna av okänt kön, som talar om hur andra kvinnor beter sig, på ett mansforum har gjort sig själv till en "rättskämpe" för manliga orättvisor som inte finns. Den anonyma signaturen har en manisk och överdrivet hög bild av sig själv som en kämpande individ mot "hatet för män".

Jag är mer övertygad om att ovan grupp av Jämställdister som hävdar dessa påstående kring en så kallad statsfeminism, hat mot män och hjärntvättade feminister själva är mer hjärntvättade än någonsin.

- En sekt!
De har dessutom alla tecken på att vara en sekt, om vi ska referera till Jan-Erik Nylund som är Sveriges främsta expert på religiösa sekter, som menar att de finns fyra kriterier för att uppfylla kravet på en sekt:

  1. Aggression (Intern kritik accepteras inte)
  2. Aversion (Motstånd mot utomstående)
  3. Alienation (stänger av samhället utanför)
  4. Absolut sanning.

Aggression har fler kvinnor än jag mött i deras kommentarsfält på deras forum och bloggar, vid första kontakten redan för fyra år sedan på forumet GenusNytt, Pelle Billing:s blogg och bloggen Aktivarum. Något ingen av deras medlemmar ville kännas vid, utan istället uppstod en förnekelse som till slut övergick i smutskastning och en skuldöverföring, så kallad Victim Blaming.   

Aversion var ganska tydligt, eftersom det inte gick att föra diskussioner, som inte handlade om att hålla med sektledarna - bloggägarna, utan att bli förtalad, få familjemedlemmar, personnummer och adresser samt till slut företagsnamnet, uthängt kombinerat med förtal om att du är psykiskt sjuk. Vidare hamna i något av deras ofta förekommande drev med elaka mobbande människor.

Alienation visar sig t ex genom att deras propaganda och manipulerande förförande beteende, för att få nya medlemmar hos yngre och labilt svaga kvinnor och äldre kvinnor, inte innehöll någon verklighetsförankring.

Andra kvinnor som t ex inte skäms över, att tycka det är rättvist med lika löner och att kvinnor ska ha samma möjligheter som män, behöver inte nödvändigtvis hata män, vara utåtagerande eller ha svårigheter att både leva och arbeta med män. I den här gruppen var det istället mycket svart eller vitt.

Absolut sanning är givetvis endast den som gruppen Jämställdisterna förespråkar och det försöker de bevisa, genom enstaka lämpliga forskningsresultat, vilket vanligen annars bör bevisas, med hjälp av flera olika forskningsresultat. Politiker kan ofta hyra in doktorander eller någon forskare som ska vinkla sitt resultat, så medlemmarna får mer kött på benen, när de ska ut och lobba för allmänheten och medborgarna. Vill politiker t.ex. ha mer bussar i trafiken och få bort bilarna, så tas endast positiva resultat fram som balanserar över fördelen med användningen av bussar.


Om tre av dessa fyra A:n uppfylls har man att göra med en rörelse som bestraffar oliktänkande medlemmar, förföljer avhoppare och kritiker, sluter sig mot omvärlden och där ledaren ensam avgör vad som är rätt. Vad jag noterat tycks Jämställdisterna ingå i en blandning av Adhocrati och politisk organisation, där medlemmarna har många horisontella kontakter med mycket rävspel och konflikter. Har de dock bestämt sig för att smutskasta någon, så görs det i samlad trupp under lång tid på olika sätt. De skyr inga medel för sakens skull. Nu har de dock sedan en tid tillbaka lärt sig att putsa fasaden, så deras så kallade "öppna debattforum" de marknadsför, endast håller egna medlemmar och planerade "gäster".

Knutbypastorn Helge Fossmo från Knutby-sekten som även benämnts som sexsekten har annars inte fått sitt straff tidsbestämt från det idag livstidsbestämda straffet, vilket Dagens Juridik tagit upp. Det finns även ofta starka inslag hos sekter som förespråkar fri sex, som hos Guds barn och Bagwan rörelsen.

Ett lustigt sammanträffande är att även Jämställdisterna tidigare mer eller mindre försökt normalisera extrema varianter av sexdiskussioner, såsom med barn och BDSM. Utöver dessa mörkare områden har även diskussioner förts att våldtäkter inte alls förekommer och huvudsakligen är lögner från kvinnor. Frågan är varför det fåtal kvinnor som finns bland jämställdisterna ställer sig bakom detta.

Kanske är det relaterat till det som Jan-Erik Nylund säger:

" Det handlar om starka, karismatiska ledare och många av deras "lärjungar" är kvinnor som inte bara får en religiös utan också en erotisk bindning. Om ledaren missbrukar den uppstår ett sexuellt förhållande som inte har något med religion eller själavård att göra"

Även om det möjligen bland Jämställdisterna istället mer ges en bindning av uppmärksamhet, en efterlängtad bekräftelse och stundtals komplimanger från mansrättsaktivister av kvinnornas engagemang, av att skriva ner andra kvinnor och sprida propaganda helt utan verklighetsförankring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar